Náš odborný tím

MUDr. Iveta Matoušková

MUDr. Iveta Matouškováodborný zástupca v špecializačnom odbore stomatológia a čeľustná ortopédia

Po skončení štúdia stomatológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získaní atestácie I. stupňa zo stomatológie  pokračovala v ďalšom štúdiu v odbore čeľustná ortopédia, ktoré ukončila atestáciou v roku 1995.

Pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných vzdelávacích podujatiach  s cieľom poskytovať účinnú  liečbu založenú na najnovších vedeckých  poznatkoch.

MUDr. Matoušková je  členkou   :

  • Slovenskej komory zubných lekárov
  • Slovenskej ortodontickej spoločnosti
  • Českej ortodontickej spoločnosti
  • American Association of Orthodontists (AAO)
  • World Federation of Orthodontists (WFO)

 

Renáta Blažková

Renáta Blažkováortodontická asistentka, dentálna preventistka, operačná sestra

Po ukončení štúdia na SZŠ v Lučenci pokračovala v ďalšom  štúdiu v odbore diplomovaná operačná sestra, ktoré úspešne ukončila v roku 2002.

 V ambulancii čeľustnej ortopédie pracuje od roku 2006. V roku 2008  po absolvovaní stáže u MUDr. Kovaľovej, PhD. získala certifikát dentálnej preventistky.

Pomáha udržiavať zdravé a čisté zuby počas celej ortodontickej liečby.