Neviditeľné strojčeky

Linguálny aparát InkognitoNeviditeľné strojčeky predstavujů najnovšie typy aparátov, ktoré umožňujú dosiahnuť krásny úsmev aj pre tých pacientov, ktorí z rozličných dôvodov odmietajú nasadenie viditeľných fixných aparátov.

Priesvitné dlahy InvisalignZa použitia najnovších technológií a špecializovaného softwaru sa vyhotoví aparát presne podľa individuálnych potrieb každého pacienta. V našej ambulancii je možné použiť dlahový systém Invisalign, ktorý predstavuje sadu  /7-70 / priesvitných dláh. Každú dlahu pacient nosí 2 týždne. V prípade použitia urýchľovačov liečby sa doba nosenia každej dlahy skráti na 5-7 dní. Táto liečba je vhodná pre pacientov každého veku.

Ďalším typom neviditeľnej liečby je systém lingválnych fixných aparátov, ktorý sa pripevňuje na vnútornú plochu zubov. Zámky a všetky drôty sa vyrábajú individuálne pre každého pacienta v Nemecku, presne podľa povrchu zubov a plánovaných posunov.

Neviditeľné strojčeky